Udane Relacje

Polityka Prywatności

Udane Relacje

Postanowienia Ogólne

udanerelacje.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, przy czym użytkownicy serwisu zostaną poinformowani. Każdego użytkownika serwisu, użytkownika zapisanego do newslettera serwisu udanerelacje.pl oraz klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie https://udanerelacje.pl/polityka-prywatnosci/

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: udanerelacje.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) swojego serwisu i newsletterów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.udanerelacje.pl, nie zapisywać się do newsletterów należących do udanerelacje.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez udanerelacje.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do udanerelacje.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny. Dane są przetwarzane przez serwis udanerelacje.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez właścicieli serwisu udanerelacje.pl.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Serwis udanerelacje.pl zobowiązuje się do nie udostępniania Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Podczas Twojej wizyty na udanerelacje.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane techniczno-statystyczne. Zebrane w ten sposób informacje mogą posłużyć nam do personalizacji prezentowanych oraz oferowanych Ci usług.

Subskrypcja newsletterów, zapisy na webinaria/kursy

Subskrypcja newsletterów, zapisy na webinaria/kursynależące do udanerelacje.pl wymaga podania w formularzu zapisu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera webinarium/kursu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter, kurs lub informacje o webinarium. Imię pozwala zwracać się do użytkowników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez udanerelacje.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

udanerelacje.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości udanerelacje.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów i partnerów udanerelacje.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych udanerelacje.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do udanerelacje.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez udanerelacje.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do asukces.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do udanerelacje.pl

Pytania należy kierować na kontakt@udanerelacje.pl